Kofferbridge

Het zou zo maar kunnen dat over enkele maanden de rayonhoofden weer bijeengeroepen worden. De komende winteravonden zullen er wellicht de oorzaak van zijn dat de vraag naar bridgekoffers toeneemt. Het verschijnsel kofferbridge bestond al, maar de samenstelling en systematiek van de bridgekoffers verdient verbetering.

Vanaf 1 oktober komen er 4 koffers in roulatie, te huur voor 5 euro per koffer.
Een koffer bevat 32 spellen, waarvan er minimaal 24 gespeeld moeten worden om mee te kunnen doen met de “thuis-bridge competitie”. Achter elk spel zit een scorebriefje, waarop u uw scores invult. Op de speellijst kiest u uw paarnummers
(de eerste spelers zijn paren 1 en 2, de volgende 3 en 4 enzovoort).

Als de koffer 6 keer is gespeeld worden de N/Z en O/W spelers beoordeeld. De beste spelers, zowel N/Z als O/W winnen een fles wijn.
De koffers zijn te verkrijgen bij de technische commissie op speelavonden en speelmiddag.

N.B. Naast deze ‘huiskamer-competitie’-koffers blijven er twee koffers beschikbaar met 33 spellen voor speciale huiskamerdrives tegen de frequentiestaat.