Contributie

Overeenkomstig een besluit van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018 bedragen de contributies en daarmee samenhangende tarieven in 2018 en 2019 als volgt (in Euro’s per jaar):

2018 2019
gewone leden maandag 85,00 85,00
woensdag 85,00 85,00
donderdag 85,00 85,00
maandag en woensdag 140,00 140,00
maandag en donderdag 140,00 140,00
woensdag en donderdag 140,00 140,00
maandag, woensdag en donderdag 195,00 195,00
jeugdleden (op 1 januari 16 t/m 25 jaar) 42,50 42,50
aspirantleden (op 1 januari nog geen 16 jaar) 22,50 22,50
donateurs tevens lid van de NBB 42,50 42,50
geen lid van de NBB 22,50 22,50

De verschuldigde contributie (donatie) dient uiterlijk 31 maart te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van de vereniging: NL17 ABNA 0480444455. Het lidmaatschap geldt voor een vol kalenderjaar. Leden die hun contributie niet uiterlijk vóór 30 april hebben voldaan, worden, al dan niet tijdelijk, van deelname aan de competities uitgesloten en als lid bij de NBB uitgeschreven.

Opzegging: tot uiterlijk 30 november bij de ledenadministrateur of bij de secretaris van de vereniging.

Overige tarieven

inschrijfgeld zomerdrives niet-leden en inloopdrives 2,50  per persoon
gebruik koffers met boards 5,00  per koffer per evenement
gebruik bridgemates met toebehoren 15,00  per evenement
gebruik bridgeklok 2,50  per evenement
gebruik schudmachine 0,25  per spel

april 2018,

Hans van Putten, penningmeester