Nieuws van de TC

Technische consultatie bij aanvang van het seizoen (Woensdag)

Nieuw:  Ledenconsultatie over het programma op de eerste zitting van het winterseizoen

In het nieuwe wedstrijdreglement is de bepaling opgenomen dat de leden van een speelmoment de gelegenheid krijgen om in te spreken op de wijze waarop de competities worden georganiseerd. We proberen hiermee te voorkomen dat dit onderwerp op een ontijdig moment wordt besproken in Algemene Vergaderingen die van nature afhankelijk van het jaar worden gedomineerd door ofwel de donderdag-leden, ofwel de maandagleden – en nooit door de woensdagleden. Als gevolg hiervan zullen we a.s. woensdag aan het begin van de avond over de hierna gemelde onderwerpen spreken.

Nieuwe opzet winterseizoen

We gebruiken vanaf vandaag het mechanisme van de clubranking om de aanwezige paren in te delen in lijnen. De TC stelt voor om daarbij voor de parenzittingen op woensdag de volgende uitgangspunten te hanteren (de maandag- en donderdagleden krijgen op hun eigen clubmomenten de gelegenheid mogelijk andere parameters vast te stellen).

  1. Aantal meetellende resultaten: 5 de vijf meest recente scores tellen mee in het huidige gemiddelde
  2. Minimum aantal paren per lijn: 14 opdat de te behalen top tenminste 12 bedraagt
  3. Aantal tellende resultaten voor het clubkampioenschap: 22 deze parameter ligt eigenlijk vast in het wedstrijdreglement (2/3 van het aantal te behalen resultaten –dit seizoen 33– .)

Parencompetities

Medio augustus 2018 is door de ontwikkelaar van het club-rankingsysteem een mechanisme toegevoegd dat het mogelijk maakt om toch weer zittingen te groeperen in competities. Wat we daar dan verder mee doen is onze zaak. We stellen voor de woensdag voor om hiervan op de volgende wijze gebruik te maken:

Bij aanvang van het seizoen delen we de ingeschreven paren (dat zijn er 36) in in twee groepen A en B – op basis van de ranking zoals die was aan het einde van het vorige winterseizoen. Vervolgens spelen we de vijf zittingen van de eerste competitie, waarbij we paren indelen op basis van de actuele ranking in twee of héél soms één lijn (als er minder dan 28 paren aanwezig zijn tijdens een zitting). We verwerken de resultaten van de zittingen op de ouderwetse manier als competitie-zittingen met dien verstande, dat we geen bonus-malus regelingen toepassen voor gelegenheidskoppels en paren die in een hogere lijn.

Voor de goede orde: de competitie-resultaten speelden ook in de voorafgaande jaren al geen rol meer bij het bepalen van het clubkampioenschap. Dat was sowieso al gebaseerd op individuele zittingen. En dat wijzigt dus niet.

Viertallencompetitie

Op maandag wordt een interne clubviertallencompetitie gespeeld waaraan woensdagleden ook mogen deelnemen. De belangrijkste wijziging die de maandag-TC doorvoert is dat er niet twee korte competities worden gespeeld met elk zes wedstrijden van acht spellen, maar één competitie met in totaal acht wedstrijden van ieder twaalf spellen. Indeling geschiedt dan Zwitsers met één ronde vertraging (dat wil zeggen dat teams die in de totaal-stand dicht bij elkaar staan in de volgende ronde tegen elkaar spelen) met een op de ranking gebaseerde indeling in de eerste twee ronden. We spelen dan bovendien elke wedstrijd in twee helften, zodat u beide paren van uw tegenstander ontmoet in plaats van slechts één. De viertallenavonden zijn verspreid door het seizoen (29 oktober – 14 januari – 25 februari en 8 april).

Bijzondere drives

Er zijn vier bijzondere drives geprogrammeerd op maandag in het komend seizoen:

  1. De Kerstdrive: als altijd een bijzonder feestelijke middag; de TC denkt nog na over de invulling van deze middag
  2. De Paasdrive: de TC stelt voor die als een reguliere zitting te spelen
  3. De Algemene Vergadering vindt dit seizoen in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement op maandag (29 april 2019) plaats en wordt traditioneel gevolgd door de strijd om de Bert Komduurbeker. Dit is een parenwedstrijd die op klassieke wijze topintegraal wordt berekend.
  4. De Oliebollendrive (traditioneel het laatste evenement in een kalenderjaar) vindt dit seizoen wederom op donderdag plaats.
  5. En dan is er niet te vergeten het lustrumfeest op zaterdag 2 februari 2019. Nadere berichten daarover volgen te zijner tijd.

Zomerseizoen 2019

We stellen voor om vanaf 15 mei 2019 weer de zomerdrives te spelen, waarbij gestreden wordt om het individuele zomerkampioenschap van onze vereniging.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.