Nieuws van de TC

Nogmaals: aanpassingen prijzen Bomms smaakmakers

Het bestuur zag in de aankondiging van de aanpassing van de consumptieprijzen (met ingang van morgen) aanleiding om een gesprek te voeren met Miranda Bom. Daarbij heeft het bestuur ook aan de orde gesteld dat de kwaliteit van de geschonken wijnen matig tot slecht is in de ogen van vele leden. Het is het bestuur gebleken dat de prijsverhogingen die het restaurant doorvoert niet onredelijk zijn. Het bestuur heeft de toezegging van Miranda gekregen dat zij zal bekijken of door onze leden beter gewaardeerde wijnen kunnen worden ingekocht. We houden u van de ontwikkelingen terzake op de hoogte!

 Variatie in wedstrijdvormen in de zomer?

Op maandagavond wil de TC bij voldoende belangstelling deze zomer een avond inruimen voor een Patton-toernooi. Wie belangstelling heeft moet dat even laten weten – dat kan op maandagavond aan het begin van de zittingen. Patton is een vorm van viertallen, er moeten dus viertallen worden gevormd. Typerend is dat de wedstrijden heel kort zijn (vier spellen) en dat de uitslag tot stand komt door een combinatie van een VP-uitslag op basis van een IMP-schaal (waarmee 8 VP worden verdeeld, van 4-4 tot 8-0) en een BAM-uitslag (board-a-match: bij 0 imp verschil levert een spel 1-1 op, anders 2-0 voor het team dat positief scoort in IMPs (dus nog eens 8 VP, ook van 4-4 tot 8-0). Beide VP-totalen tellen we op, zodat de uitslag varieert van 8-8 tot 16-0 per wedstrijd. Om te kunnen spelen zijn er tenminste zes viertallen nodig. We denken aan een van de laatste avonden voor de Patton, dus 20 of 27 augustus 2018. Leden die niet willen deelnemen aan de Patton spelen gewoon een paren-avond.

Op vergelijkbare wijze willen we bij voldoende belangstelling op een paar andere avonden naast mp-telling ook een lijn met IMP-telling (Butler) laten spelen. U kunt zich dan bij binnenkomst inschrijven voor hetzij de Butler, hetzij normaal paren. Ook hierover horen we graag wie aan de Butler-lijn zouden willen meedoen.

NIEUW: de Bridgemates zijn van nieuwe firmware voorzien. Daarmee is het mogelijk geworden om de zgn running scores (uw ‘resultaat’  op een spel tot aan het moment dat u het speelde) ook te tonen als er Butlertelling wordt toegepast. Tot nu toe kreeg u in zo’n geval een tamelijk nietszeggend percentage te zien. Vanaf nu zijn dat IMPs (in het formaat NZ: +9 imp OW: -9 imp). Mochten we ooit besluiten cross-imps toe te passen dan wordt dat vanaf nu ook ondersteund.

Programma voor de winter 2017-2018

De TC’s stellen een wedstrijdprogramma samen voor het seizoen en leggen dat eind augustus/begin september aan de leden voor. De leden van elk speelmoment krijgen aldus inspraak in wat voor soort wedstrijden we in de loop van het seizoen spelen. Hiermede proberen we ruimte te geven voor diversiteit en aan de behoeften van alle leden ruimte te geven. Deze consultatie van de leden is één van de wijzigingen die het bestuur voornemens is aan te brengen in het Wedstrijdreglement (zie daarover ook hierna).

 

Zo zal de TC op maandag een viertallencompetitie in het programma opnemen en kunnen de TC’s ook voorstellen om enkele andere toernooien, zoals een BAM-avond en een Patton-avond te programmeren. Bijzondere drives (Kerst- en Paasdrive) lenen zich tenslotte bij uitstek om de boel eens flink door elkaar te gooien en de leden in de gelegenheid te stellen eens wat andere gezichten aan tafel te zien. Bij dergelijke gelegenheden gaat het er uiteraard niet om te winnen, maar vooral om het feest te vieren en elkaar beter te leren kennen.

Fundamentele wijziging in opzet clubavonden

De invoering van de clubranking heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de clubavonden worden voorbereid en gespeeld. Er is geen vaste indeling meer in lijnen. Ook het aantal lijnen waarin wordt gespeeld kan van avond tot avond variëren, afhankelijk van het aantal aanwezige paren.

 In hoeveel lijnen spelen we

In hoeveel lijnen wordt gespeeld is afhankelijk van het aantal paren dat gaat spelen. Op maandag houden we als vuistregel aan dat er tenminste 14-16 paren in één lijn moeten zitten. Dat betekent dat we soms in twee, maar meestal in drie lijnen zullen spelen. Op woensdag gaan we van ditzelfde principe uit, waardoor er normaal gezien altijd in twee lijnen wordt gespeeld, een enkele uitzondering daargelaten. Op donderdag kiest de TC ervoor de minimale lijngrootte 10-12 paren te laten zijn, zodat meestal in vier en slechts een enkele keer in drie lijnen zal worden gespeeld. Overigens zullen de TC’s u aan het begin van het seizoen de gelegenheid bieden ook hierop in te spreken. De wijziging in de opzet van de clubavonden is de directe aanleiding voor het pakket wijzigingen in het wedstrijdreglement, waartoe het bestuur in verband met de invoering van de clubranking in de komende weken zal besluiten.

Wie speelt waar

Wie in welke lijn speelt (en tegen wie) wordt bepaald aan de hand van de actuele ranking van alle deelnemers. Daarmee worden de aangemelde paren simpelweg op volgorde van actuele sterkte geplaatst, waarna het totaal aantal aanwezige paren bepaalt in hoeveel lijnen gespeeld wordt. De ranking manager bepaalt ingeval van een oneven aantal paren in welke lijn de stilzit terecht komt waarbij de manager zich baseert op het aantal stilzit-ronden dat de deelnemers in de voorbije weken hebben meegemaakt – en probeert dat vervolgens te optimaliseren.

Nieuwe ranking

Uw nieuwe ranking maken we aan het einde van de avond bekend. Uw oudste resultaat in de ranking-tabel vervalt en wordt vervangen door het actuele resultaat, dat een combinatie is van de gemiddelde sterkte van de lijn waarin u speelde en uw score (boven of onder 50% bij MP-telling of boven of onder 0 bij IMP-telling). We tellen vijf resultaten op en nemen daarvan het gemiddelde als uw nieuwe ranking.

Clubkampioen (winter)

De ranking gebruiken we in het vervolg ook voor de bepaling van de clubkampioen. Dat werkt als volgt. In elke zitting waaraan een paar meedoet behaalt u een ranking-score. Die scores houden we gedurende het seizoen bij. Om clubkampioen te kunnen worden moet u tenminste aan 2/3 van het aantal meetellende zittingen hebben deelgenomen. We tellen de ranking-scores bij elkaar op. Als u aan meer dan 2/3 van het aantal meetellende zitting hebt deelgenomen, vervallen de laagste scores. Op maandag spelen we doorgaans 27 meetel­lende zittingen. Dat betekent dat de beste 18 resultaten worden meegenomen – en dat u er tenminste 18 moet hebben om clubkampioen te kunnen worden. Op woensdag en donderdag spelen we ca 36 meetellende zittingen, daar tellen er dan dus 24 mee.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.