Kersendrive Maurik


 ♦         UITNODIGING            ♥

   15e  KERSEN BRIDGE DRIVE MAURIK

Wanneer : 22 juni 2019 (inschrijven is mogelijk tot 12 juni 2019

Waar :   ’t Klokhuis, Sterappelhof 7,te Maurik, tel.0344-692957.

                Provinciale weg N320, afslag Maurik. ( Ruime parkeergelegenheid aanwezig).

 Tijd              : Zaal open 10.0 uur. Uiterlijk aanwezig 10.30 uur.

Kosten        : €. 45,00 per paar, vooraf te voldoen op

rek.nr. NL22RBRB 0690536623 t.n.v. Bridgevereniging Maurik

te Maurik o.v.v. uw naam en Kersenbridgedrive.

Vragen          : Alga de Jong: 06-44806009 of

Bertina van Ewijk: 0344-604193/06-48120577

Bij aankomst ontvangt u een kopje koffie/thee met cake.

Na de 4e tafel krijgt u een Chinees Buffet.

Er kunnen maximaal 70 paren deelnemen. Indeling geschiedt in 5 lijnen.

Prijzen in natura.

UW INSCHRIJVING IS DEFINITIEF ALS ZOWEL HET INSCHRIJFFORMULIER EN HET INSCHRIJFGELD VAN TEVOREN ONTVANGEN ZIJN.

Let op: de inschrijving stopt zodra het maximum van 70 paren is bereikt.

Dit kan dus al ruim vóór 12  juni 2019 zijn.

“————————————————————————————————————–

Inschrijving; 15e Kersenbridgedrive.

Naam (voluit)              :____________________________________________________M/V*

Straat                          :____________________________________________________

Postcode woonplaats :____________________________________________________

Telefoon                     :____________________________________________________

E-mail                         :____________________________________________________

Naam Partner (voluit)            :____________________________________________________M/V*

Telefoon partner         :____________________________________________________

*doorhalen wat niet van toepassing is

s.v.p. volledig invullen en opsturen naar:      Alga de Jong                                                                                                                                                Raadhuisstraat 56

                                                                       4021EJ Maurik

Mailen kan ook:  algadejong@upcmail.nl