Kroegendrive Veenendaal

Beste bridgeliefhebber,

Het is dit jaar voor de negentiende keer dat Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. de Veenendaalse Kroegenbridgedrive organiseert.

De bridgedrive vindt plaats op zaterdag 4 november 2017. Het batig saldo van deze negentiende Veenendaalse Kroegenbridgedrive is dit jaar bestemd voor:

Rescue Baby Gambia
Rescue Baby Gambia is een initiatief van twee kraamverzorgsters uit onze regio. De Stichting steunt de kraamafdeling van een ziekenhuis in Essau, Gambia, met als doel een betere zorg realiseren voor moeder en kind zodat babysterfte vermindert en moeders weerbaarder worden.

Deelname

De kosten voor deelname aan de Veenendaalse kroegenbridgedrive bedragen € 55,- per paar, inclusief welkomstkoffie met iets lekkers bij aanvang van de eerste spelronde en de lunch. Nadere informatie is verkrijgbaar bij bovengenoemde persoon.

Inschrijven kan op twee manieren:
1. Via de volgende link: http://Kroegenbridge.SoroptimistRhenenVeenendaal.nl/

U ontvangt daarna automatisch de instructies voor betaling van het inschrijfgeld.

2. Via ons mailadres: Bridgedrive@SoroptimistRhenenVeenendaal.nl

Stap 1: Vermeld in uw mail tenminste één naam met volledig adres inclusief postcode en telefoonnummer.

Stap 2: Schrijf daarna € 55,- (per paar) over op rekeningnummer NL17 INGB 0008524947 t.n.v. Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o.

Stap 3: Vermeld bij deze overschrijving in élk geval de postcode en het huisnummer van hetzelfde adres dat u in uw e-mail hebt genoemd!

De inschrijving is pas definitief na betaling en geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfbedrag. Eind oktober ontvangt u een deelnamebevestiging en meer informatie.

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 10 oktober 2017 of eerder, als het maximum aantal paren is bereikt. Bij overtekening wordt het inschrijfgeld aan u teruggestort.

Restitutie inschrijfbedrag bij afzegging tot 15 oktober. Hierna de helft. Bij afzegging op de dag zelf volgt geen restitutie.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op onze negentiende Veenendaalse Kroegenbridgedrive!

Met vriendelijke groet,

Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o.,
Commissie Veenendaalse Kroegenbridgedrive