Spelregelwijzigingen in 2017

De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft onlangs WekoWijzer 138 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. Het meldt een en ander over de nieuwe Spelregels 2017. Die zijn per 1 september jl. van kracht geworden.

Als de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen noemt WekoWijzer 138 (meest letterlijk daaruit geciteerd):

  • Het begrip ‘vergelijkbare bieding’ is geïntroduceerd. Als een speler een onvoldoende bod of bieding voor de beurt vervangt door een vergelijkbare bieding, dan zijn de consequenties minder ernstig dan in de huidige spelregels.
  • De dummy mag voortaan trachten elke onregelmatigheid te voorkomen, niet alleen een onregelmatigheid door de leider. De dummy moet ervoor zorgen dat de leider zo mogelijk bekent.
  • De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenstanders en tegenspelers mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.
  • Na een claim mag voortaan worden doorgespeeld als alle vier spelers daarmee instemmen. Het resultaat na doorspelen is dan geldig; de claim speelt geen rol meer.
  • Wanneer een speler claimt of slagen afstaat, is hij voortaan verplicht zijn kaarten te laten zien.
  • Scorefouten kunnen nu ook nog na de formele correctieperiode worden gewijzigd, maar alleen als de wedstrijdleider overtuigd is dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een fout is gemaakt. Daarvoor is dan wel de toestemming nodig van de toernooiorganisator.
  • Het is niet toegestaan te proberen een fout antwoord uit te lokken door onnodig (door) te vragen naar de afspraken van de tegenstanders.
  • Bij een onbedoelde bieding is het criterium ‘denkpauze’ niet meer in de tekst opgenomen. Er staat nu expliciet dat er geen sprake mag zijn van concentratieverlies of verandering van gedachten.

Een wat uitgebreidere versie van alle wijzigingen kun je downloaden met de volgende link:  spelregels_bridge_2017

Uitslagen op smartphone en tablet

De resultaten van een speelmoment worden altijd berekend met behulp van programmatuur van de Nederlandse Bridgebond. De resultaten worden ook gelijk op internet gezet, waar elke deelnemer zijn/haar resultaten direct kan inzien. Deze site is bereikbaar met de link: https://www.nbbclubsites.nl/club/2071/uitslagen

De bond heeft het nog makkelijker gemaakt door een app te ontwikkelen, waarmee je direct op je smartphone of tablet je uitslagen kunt bekijken. Je ziet dan van elke partij welke kaarten je had, hoe er geboden is en wat het resultaat was. Je kunt je eigen resultaten vergelijken met anderen die hetzelfde spel gedaan hebben. Kortom: interessant om nog eens even na te kaarten.

Als je wilt kun je ook via de database van de NBB de resultaten bekijken van vrienden, zowel de resultaten op hun club als van bridgedrives waaraan zij hebben deelgenomen.

Je kunt de app downloaden via https://www.bridge.nl/3189.

Albert Stoffer

Van Rob Bosman.

22 mei 1987, treinstation van Juan les Pins

Om elf uur op vrijdagmorgen 22 mei 1987 stappen vijf mensen uit de nachttrein uit Brussel die zojuist is aangekomen: Annette, ikzelf, onze twee kinderen (destijds 5 en 2 jaar oud) en ons buurmeisje dat mee was als oppas.

Voor Annette en mij was dit een hernieuwde kennismaking met Juan, waar we van 1977 t/m 1981 elk jaar op vakantie waren geweest . In 1979 hadden we leren bridgen en vanaf 1981 waren we zelfs lid van de bond, omdat BC Veenendaal zich in de zomer van dat jaar bij de bond had aangesloten.

 

In 1987 kwam ik voor het eerst als arbiter naar Juan les Pins, naar het grote festival dat dankzij de Telegraaf een enorme populariteit genoot in Nederland. In die periode deden aan het hoofdtoernooi ongeveer 100 Nederlandse paren mee – op een totaal van tot wel  zo’n 500 paren. Dat grote aantal Nederlanders in het toernooi  was de belangrijkste reden voor mijn komst. In 1985 had ik tijdens de wedstrijdleiderscursus van de Europese Bridge Liga een Franse arbiter leren kennen, die de schoonzoon bleek te zijn van de hoofdarbiter in Juan les Pins en die daar zelf ook arbitreerde. Ik heb hem de suggestie gedaan om een Nederlandse arbiter uit te nodigen – en daaraan werd gevolg gegeven.

 

We speelden in het oude casino en in het Palais des Congrès.  Die hadden samen voldoende ruimte om ruim 250 tafels een plaats te bieden. Het casino is in 1989 gesloopt, waarna we gingen spelen in een tent naast het Palais des Congres – en nog steeds in het Palais zelf. Midden jaren 90 werd duidelijk dat het Palais des Congres, gebouwd begin jaren 50, last had van betonrot. De bovenste etages waren te gevaarlijk om nog te betreden. In 2011 werd het Palais gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw dat in 2014 is opgeleverd. Vanaf 2011 werd het festival gespeeld in een permanente feesttent die de gemeente in Antibes had geplaatst – een prima gebouw, maar op de verkeerde plaats.

 

In de loop van de tijd zakte de deelname aan open toernooi van het festival van de 503 paren in 1988 naar zo’n 240 paren, een aantal waarop een nieuw evenwicht ontstond.

 

18 mei 2017, vliegveld van Nice

Met ruim een uur vertraging stappen Annette en ik uit de KLM Boeing die ons in ruim twee uur van Schiphol naar Nice heeft gebracht. Na de nodige formaliteiten te hebben geregeld stappen we in onze huurauto op weg naar Juan les Pins. Voor de 31e keer ga ik het festival arbitreren. We spelen voor het eerst sinds 2010 weer in Juan les Pins – en wel in het nieuwe Palais des Congrès. Als we de feesttent in Antibes passeren wordt duidelijk waarom: dat terrein is onder de heersende noodtoestand gevorderd door Defensie en dient als huisvesting voor een bataljon militairen.

 

De aanleiding voor de onverwachte verhuizing is dus bittere noodzaak. Financieel is het een aderlating, omdat in het verleden de gemeente eigenaar was van het Palais en zowel de tenten als het Palais om niet ter beschikking stelde. Het huidige Palais is particulier eigendom en de gevraagde huursom is fors. Maar de deelnamecijfers aan de mixed (waarmee we traditioneel beginnen) laten zien dat ons publiek er blij meer is: in 2016 was de deelname aan de mixed teruggelopen tot  92 paren, nu meldden zich er maar liefst 140. Dat belooft wat voor de komende dagen, als we eerst drie dagen Butler en dan vier dagen Open gaan spelen…

 

19 mei 2017

Een oude traditie is terug: tot begin jaren 90 werd de eerste dag een ééndaags toernooi gespeeld. Was dat in de vorige eeuw een individuele wedstrijd, nu begonnen we met damesparen en herenparen. Voor beide toernooitjes meldden zich 32 paren. Niet geweldig, maar we wisten al langer dat vooral veel Fransen liever op zaterdag aankomen.

Het meest gedenkwaardige spel uit deze zitting was spel 9:

Spel 9

N/OW

♠ K 6 3

♥ 7

♦ A K 10 5

♣ A K 7 3 2

♠ A Q J 4 2

♥ A K Q 8

♦ –

♣ Q J 4

 

N

W                                         O

Z

 

♠ 10 9 7 5

♥ 10 5 2

♦ Q 9 8 7 3

♣ 5

♠ 8

♥ J 9 4 3

♦ J 6 4 2

♣ 10 9 8 6

Dit spel werd 30 keer gespeeld en leidde tot maar liefst twaalf verschillende resultaten, variërend van 4♥x-2 (-500) door oost tot 5♠x C (+850) door west. Enkele paren vonden de goede uitnemer in 5♣, dat maar twee down gaat en -300 kost.

 

Na 1♣ in noord ging het doorgaans pas-pas en moet west iets verzinnen. In Frankrijk is het gebruikelijk om in de tweede hand met 2♦ een tweekleurenspel met majors aan te geven. Veel spelers deden dat ook in de 4e hand, maar dat werd niet altijd door oost begrepen, met alle gevolgen vandien voor de abitrages…. Maar uiteindelijk is alles op zijn pootjes terecht gekomen.

 

VBV 1 opnieuw kampioen

Evenals vorig seizoen is VBV 1 eerste geworden in de hoofdklasse viertallen van district Midden en Oost Gelderland. Dit jaar zijn er geen protesten in andere wedstrijden, zodat het kampioenschap als definitief gevierd mag worden. Ons eerste viertal verwerft hiermee het recht om volgend seizoen in de tweede divisie uit te komen. Wij feliciteren de teamleden Dick Mous, Hermien van Ravenswaaij, Willem Woudstra, Dita Kelder, Han Oskam en captain Joop Kalsbeek van harte met dit resultaat!