Home

Welkom op de website van de  VEENENDAALSE BRIDGEVERENIGING.

De Veenendaalse Bridgevereniging (afgekort VBV) telt thans ruim 200 leden en kent drie speelmomenten: maandagavond, woensdagmiddag en donderdagavond.
De VBV is aangesloten bij de landelijke Nederlandse Bridgebond en neemt deel aan door die bond georganiseerde competities.

De VBV organiseert voor beginners, in samenwerking met plaatselijke bridgedocenten, beginnerscursussen en vervolgcursussen, alsmede opfriscursussen voor VBV-leden.

Verder organiseert de VBV voor leden gedurende het gehele jaar paren – en viertallen competities; het seizoen loopt van september t/m begin/medio mei.
In de maanden mei t/m augustus worden zomer(inloop)drives gehouden, waaraan ook geïnteresseerde niet-leden kunnen deelnemen.
Tenslotte worden rond de Kerst- en Paasdagen feestelijke bridgedrives georganiseerd.

Alle wedstrijden vinden plaats in Zalencentrum ’t Aller Erf, waar ruime parkeergelegenheid aanwezig is. Nadere gegevens zijn te vinden op de pagina “Over de club”.

Meerdere keuzeknoppen op deze website leiden u verder naar andere informatie, zoals  statuten en reglementen, bestuursleden en contributie.

Belangstellenden kunnen eerst een aantal keren gratis meespelen alvorens tot het lidmaatschap te besluiten.
Lid worden kan op elk willekeurig tijdstip, door schriftelijke of telefonische opgave aan het adres van de ledenadministrateur of secretaris.
Het lidmaatschap geldt dan voor het lopende kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging vóór 1 december, telkenjare automatisch met één jaar verlengd.